2012 - Alkotói pályázat - A szabadságharcosok üzenete

A kiírás letölthető, nyomtatható változata: Alkotói pályázat

A "Mecseki Láthatatlanok Nyomában" címmel alkotói pályázatot hirdet Pécs, Komló és Pécsvárad önkormányzata általános és középiskolások részére azzal a céllal, hogy az 1956-os forradalom és szabadságharc Pécs környéki utóvéd harca méltó helyre kerüljön a mai nemzedékek emlékezetében.

1956. november 4-én a szovjet csapatok pécsi bevonulása után diákok, munkásfiatalok – mintegy 300 fő szivárgott föl a Mecsekre, ahol szabadcsapatokká szerveződtek azzal a céllal, hogy folytatják a harcot a hazáért és a szabadságért. 12 napig tartották magukat, eközben megpróbáltak fegyvert, lőszert szerezni, megtámadták a pécsváradi rendőrőrsöt, itt egyik vezetőjük Málics Ottó halálos sebesülést szenvedett. Az ellenség elől rejtve maradtak, a fogságba esést elkerülték. November 16-án határozták el, hogy a csapatot feloszlatják a reménytelen politikai helyzet miatt. Egy részük a jugoszláv határon át emigrált, az itthon maradottakra üldözés, esetenként börtön várt.

Az alkotói pályázatra verssel, elbeszéléssel, fotóval, kisfilmmel (max 5 perc), kisplasztikával, bármivel - amit te, vagy ti csináltok és egyszerűen bemutatható (cd-dvd) - egyaránt lehet nevezni. Irodalmi pályamű terjedelme nem haladhatja meg az öt oldalt. A témának kapcsolódnia kell a korabeli mecseki eseményekhez vagy azok utóéletéhez szűkebb vagy tágabb közösségben (nem várunk feltétlen valós történeteket).

A pályaművek értékelése korosztályonként történik:

Általános iskolások: 1-2. 3-4.

Általános iskolások: 5-6. 7-8.

Középiskolások: 9-10. 11-13.

A jeligével ellátott pályázat beadásának határideje: 2012. november 6. - kedd - 16 óra. Postai úton vagy személyesen kell leadni Pécs MJV Polgármesteri Hivatal, Pécs Széchenyi tér 1. címre.

A szakértő zsűri értékelése után a díjkiosztó ünnepség november 16-án, pénteken 15:00-kor a Művészetek Házában (Pécs, Széchenyi István tér 7.), a Fülep Lajos teremben lesz.


Információ:
http://mecsekilathatatlanok.hu
Tel.: 06 30/475 58 62
E-mail: mecsekilathatatlanok@gmail.com